§1: Info

Kort info: Man betaler for medlemskabet enten 6 eller 12 måneder ad gangen. Når betalingen er registreret, anses man som aktivt medlem, hos Sørby eSport. Ønsker man at udmelde sig, er eneste mulighed at skrive en email til info@sorby-esport.dk og melde sig ud. Kontingent kan IKKE refunderes – heller ikke ved udmelding. Dit medlemsskab er personligt og kan ikke overdrages til en anden. Vær opmærksom på at dit kontingent automatisk fornyes og betales, hvis ikke du udmelder dig. Har du købt 6 eller 12 måneders medlemskab, bliver beløbet automatisk trukket igen fra dit anvendte kort 6 eller 12 måneder efter dit første køb. Ønsker du at spille CSGO hos Sørby eSport, så kontakt CSGO teamleder Jesper Stoico på hyperm@sorby-esport.dk før du melder dig ind og betaler. Det er vigtigt for os at vide hvem du er, hvilket niveau du er på og hvilken rolle du spiller, før vi ved om vi kan finde et hold til dig.

§ 1.1 Medlemskab, produkter og tjenester udbydes af: Sørby eSport hos Sørbymagle Idrætsforening, Kirkerupvej 16, Sørby, 4200 Slagelse, Danmark, CVR nr 34 54 75 80, email: info@sorby-esport.dk

§ 1.2 Man betaler for medlemskabet, for 6 eller 12 måneder ad gangen. Ønsker man at udmelde sig af Sørby eSport er eneste mulighed at skrive en email til info@sorby-esport.dk og melde sig ud.

§ 1.3 Når betalingen er registreret, anses man som aktivt medlem, hos Sørby eSport. 

 

§2: Etik

§ 2.1 Det forventes at man som medlem af Sørby eSport er bevidst om at man repræsenterer Sørby eSport, Sørby Idrætsforening og fremstår som en god rollemodel, en god holdspiller og en god ven, overfor sit team, såvel som modstandere, fans, medier og alle andre. Det gælder online, på sociale medier, til kampe / turneringer og i alle andre sammenhænge.

§ 2.2 Enhver handling et medlem udfører der er skadelig for Sørby eSport, Sørbymagle Idrætsforening, holdet, eller eSport fællesskabet generelt, kan medfører direkte udmeldelse uden medlemmet har ret til kompensation af nogen art ej heller tilbagebetaling af kontingent.

§ 2.3 Som medlem hos Sørby eSport, accepterer man værdierne: “Læring, respekt og fællesskab” – det er de tre værdier vi altid arbejder efter.

§3: Betingelser for køb:

§ 3.1 Kontingent kan ikke refunderes – heller ikke ved udmelding. Medlemskaber er personlige og kan ikke overdrages til andre. 

§ 3.1.1 Alle priser er angivet i danske kroner inkl. moms medmindre andet er angivet.

§ 3.2 Betalinger, som foretages via vores hjemmeside, vil blive behandlet af vores tjenesteudbyder, STRIPE. Læs om vilkår for betaling på hjemmesiden https://stripe.com/dk/terms

§4: Medlemskab

§ 4.01 Man er først medlem når kontingentet er betalt.

§ 4.02 Sørby eSport kan til en hver tid afvise anmodninger om optagelse i foreningen og ligeledes ekskludere medlemmer der modvirker eller skader foreningens formål og interesser.

§ 4.03 Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 30 dage efter, at der er rykket for det.

§ 4.1 Der tilbagebetales ikke kontingentpenge.

§ 4.2 Er du tilmeldt og aktivt spillende for Sørby eSport har dette til alle tider første prioritet over andre hold/claner/foreninger du er medlem/spiller på.

§ 4.3 Alle spillere på et hold skal være medlem af Sørby eSport, der kan dog i nødstilfælde indsættes en stand-in som ikke er medlem, dette skal dog godkendes af et bestyrelsesmedlem i Sørby esport.

§ 4.4 Alle spillere og hold skal anvende “SorbyeSport” tag i holdkampe eller “SorbyeSport” skal være en del af anvendte tag.

§ 4.5 Det er til alle tider medlemmers egen pligt at holde sig opdateret med turneringer, træninger og andre relevante nyheder, ved at anvende Sørby eSports hjemmeside, Facebookside eller kontakte: info@sorby-esport.dk

§ 4.6 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

§ 4.7 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 4.8 Alle anvisninger fra Sørby eSport personale, crew, samt offentlige myndigheder som politi og brandvæsen, skal følges, også selvom disse ikke står i betingelserne.

§ 4.9 Sørby eSport påtager sig intet ansvar for eventuel skade på personer og udstyr. Dette gælder også i henhold til tyveri, fejlstrøm eller lignende.

§ 4.9.1 Der vil blive filmet video, og taget billeder til træninger, events og andre gaming-aktiviteter. Som medlem af Sørby eSport accepterer du at vi må bruge dette materiale på sociale medier og vores hjemmeside, samt andre relevante medier – så længe materialet er af almindelig karakter i relation til gaming.

§5:Automatisk fornyelse

§ 5.1 Vær opmærksom på at kontingentet fornyes automatisk og betales løbende, indtil man udmeldes.

§ 5.2 Har man købt 6, 12 måneders medlemskab, bliver medlemskabet automatisk gentegnet, fornyet og betalt med det anvendte kort, 6, 12 måneder efter første køb.

§6: Udmelding af Sørby eSport

§ 6.1 Ønsker man at udmelde sig af Sørby eSport er eneste mulighed at skrive en email til info@sorby-esport.dk og melde sig ud.

§ 6.1 Udmeldelsen sker løbende måned plus den resterende kontingentperiode der er betalt for.

§ 6.2 Udmeldelse kan kun ske via email. 

§ 6.3 Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 30 dage efter, at der er rykket for det.

§7: Afgivelse af oplysninger i forbindelse med bestilling

§ 7.1 Når du afgiver en bestilling på vores hjemmeside, beder vi dig indtaste korrekte oplysninger til brug for vores behandling af din bestilling. Dine oplysninger vil aldrig blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke.  

§ 7.2 Dine oplysninger kan blive gemt i vores system, men af sikkerhedsgrunde kan de ikke erhverves direkte fra os. 

§ 7.3 Med din bestilling accepterer du, at vi kan informere tredjepart om dit navn og din adresse i forbindelse med levering af varer til dig (f.eks. til vores kurér eller leveringsfirma). 

§ 7.4 Alle oplysninger skal være aktuelle og korrekte. Vi forbeholder sig retten til at afslutte medlemskabet, eller adgangen til events, turneringer eller andet, såfremt de indtastede personoplysninger er falske.

§8: Ingen fortrydelsesret ved køb af medlemskaber

§ 8.1 På vores medlemskaber er der ingen returret.

§ 8.2 Ved køb af digitale produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret, som du som forbruger normalt har ret til ved handel på nettet. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres.

§ 8.3 Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din kvittering og dermed er aktiv medlem hos Sørby eSport.

§ 8.4 At være aktiv medlem kræver ikke aktivitet fra din side, en gennemført betaling af kontingent anses som aktivt medlemsskab. 

§9: Ingen fortrydelsesret ved events

§ 9.1 I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter til events, bootcamps, foredrag / workshops, LANS, turneringer og alle andre gaming-events ikke omfattet fortrydelsesretten og billetten kan derfor ikke refunderes med mindre arrangementet ikke gennemføres.

§10: Ansvarsfraskrivelse

§ 10.1 Såfremt retningslinjer og medlemsbetingelser ikke bliver overholdt, forbeholder Sørby eSport os ret til at bortvise personer fra events, og/ eller udmelde medlemmer af foreningen. Uden mulighed for refundering af billet eller medlemskab.

§ 10.2 Sørby eSport hos Sørbymagle Idrætsforening, Kirkerupvej 16, Sørby, 4200 Slagelse, Danmark, CVR nr 34547580, kan aldrig holdes til ansvar til medlemmers eller deltagere ved Sørby eSport events tab eller lidelser.

Ovenstående gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.